ในยุคสมัยใหม่ โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นพื้นที่สังคมสมมติที่มิอาจแยกขาดออกจากพื้นที่สังคมจริง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกสบายในการเข้าถึงคอนเทนท์หลากหลายชนิด โดยเป้าหมายการเสพสื่อดังกล่าวมักเป็นไปเพื่อความบันเทิง แต่ความสนุก ความสะใจและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้น กลับตั้งอยู่บนความสูญเสียของใครคนใดคนหนึ่งเสมอ — คุณพีรณัฐและคุณสิรภพ 2 ผู้ร่วมก่อตั้งเพจชงนมที่มียอดผู้ถูกใจกว่า 700,000 บัญชี

In modern times, social media has become a virtual space that can’t be separated from actual society. It has provided open access to a manifold of content. Sometimes, the purpos- es of consuming it are for entertain- ment, fun, and satisfaction based on somebody’s loss.

Mr.Perranut and Mr.Sirapob are the co-founders of Chong Nom, a Facebook page, which has over 700 thousand likes that is popular among foreigners. They will get to the roots of entertainment, in order for us to better understand the industry
Co-founder of Chong nom page which is one of the most popular one in Thailand.

Co-founder of Chong nom page which is one of the most popular one in Thailand. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

Thing We Call Laugh – หัวเราะหน้าตาย | Peeranut Srijuntuek & Sirapob Rayamas | TEDxThammasatU