เมื่อไร้ซึ่งทักษะการทำปรัชญาคนในสังคมมีแนวโน้มที่จะตั้งคำถามและโต้แย้งน้อยลง สิ่งนี้ก่อให้เกิด»การเรียนไปสอบ» ของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ และเมื่อสิ่งที่เรียนไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงนำไปสู่คำถามที่ว่า «จริงๆแล้วห้องเรียนควรให้อะไรกับเรา»- คุณธีรเชษฐ์ นักเรียนไทยเจ้าของรางวัล Honorable mention จากการแข่งขันปรัชญาโอลิมปิกปี 2018 Thai high-school student,UNDERGRADUATE, VICE PROVOST FOR UNDERGRADUATE EDUCATION,Stanfordd This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

What’s Missing in Schools ? — สิ่งที่โรงเรียน «ไม่ให้» สอน | Terachet Rojrachsombat | TEDxThammasatU